Ambedded Technology Co., LTD.

Ceph ile Çalışmak için Veeam Yedekleme ve Arşivleme

Bu örnek olay incelemesi, Mars 400 cepsh depolama cihazının Veeam yedekleme ve replikasyonunun yedekleme havuzları olarak nasıl kullanılacağını açıklıyor.

Ceph, nesne depolamayı, blok depolamayı ve POSIX dosya sistemini tek bir kümede destekler. Yedekleme gereksinimlerine göre müşteriler, çeşitli depolama yedekleme stratejilerinin ihtiyaçlarını desteklemek için farklı depolama protokolleri seçebilir.

Bu yazıda, yedekleme havuzları olarak Ceph blok depolama (Ceph RBD) ve Ceph dosya sistemini (Cephfs) kullanıyoruz ve Hyper-V ve VMWare’den sanal makinelerin yedeklenmesi için yedekleme iş sürelerini karşılaştırıyoruz.

Ceph ile Çalışmak için Veeam Yedekleme ve Arşivleme

VMWare ve Hyper-V’de sanal makineleri yedekleme mimarisi benzerdir. Veeam, verileri kaynak ana bilgisayarlardan yedekleme havuzlarına aktarmak için veri taşıyıcıları kullanır. Veri taşıyıcılar, proxy sunucuda ve havuz sunucusunda çalışır. Ceph’i bir yedekleme havuzunun arka uç deposu olarak kullanmak için, bir Linux fiziksel sunucusuna veya sanal makineye depo sunucusu olarak RBD veya CephFS monte edebilirsiniz. 

Proxy ve depo sunucuları hiper yönetici kümesinin içindeki sanal makineler ise, VM diski, proxy sunucusu ve depo sunucusu arasında ağsız yüksek hızlı veri aktarımından yararlanabilirsiniz. Büyük bir hiper yönetici kümesinin en iyi yapılandırması, her VMWare ana bilgisayarında bir proxy sunucu sanal makinesi ve bir depo sunucusu sanal makinesi dağıtmaktır. Aksi takdirde, iş yükünü üretim VMWare’inizden kaldırmak için her VMWare ana bilgisayarına bir yedek proxy sanal makinesi ve bir ana bilgisayar dışı depo ana bilgisayarı dağıtabilirsiniz.

Ambedded Ceph uygulamasını Veeam Backup and Replication için havuzlar olarak kullanmanın üç yolu vardır. CephFS ve RBD blok cihazlarışirket içi yedekleme havuzu olarak kullanılabilir. TheS3 nesne depolaması uzak bir konum için kapasite katmanı olarak kullanılabilir.

Ceph RBD blok cihazının ve CephFS dosya sisteminin sanal makineleri ve dosyaları yedeklemek için Veeam’in yedekleme deposu olarak nasıl kurulacağını öğrenmek için ayrıntıları bu sayfanın sonundaki teknik incelemede bulabilirsiniz.

Test Ortamı

Ceph Kümesi -

 • 3x monitör, 20 OSD ve 1x MDS (meta veri sunucusu) ile üç Mars 400
 • Her Ceph arka plan programı, bir çift çekirdekli Arm A72 mikro sunucusunda çalışır
 • İşletim Sistemi: CentOS 7
 • Ceph yazılımı: Nautilus 14.2.9 Arm64
 • Ağ: Mars 400 başına 4x 10Gb ağ

Veeam Backup & Replication 10, Sürüm: 10.0.1.4854

Veeam Backup Sunucusu

 • CPU: Intel Xeon E5-2630 2.3GHz ÇİFT
 • DRAM: 64 GB
 • Ağ: 2x 10Gb sfp + bonding
 • Disk: Sistem için 1 TB, birim için 256 GB SATA3 SSD
 • Windows Sunucusu 2019

Veeam Proxy Sunucusu

 • Veeam Backup Sunucusu ile aynı yerde bulunun

Depo Suncusu

 • Sanal Makine
   

  ◇ CPU: 4 çekirdek 2.3GHz

  ◇ DRAM: 8 GB

  ◇ Ağ: köprü

  ◇ Disk: 50GB sanal disk

  ◇ İşletim Sistemi: CentOS 7.8.2003

 • Baremetal Sunucu
   

  ◇ CPU: Intel Xeon X5650 2.67 GHz Çift

  ◇ DRAM: 48GB

  ◇ Ağ: 2 bağlantı noktalı 10 Gb sfp + bağlantı

  ◇ Disk: Sistem için 1 TB

  ◇ İşletim Sistemi: CentOS 7.6.1810

Hyper-V Ana Bilgisayarı

◇ CPU: Intel Xeon E5-2630 2.3GHz Çift

◇ DRAM: 64 GB

◇ Ağ: 2 bağlantı noktalı 10 Gb sfp + bağlantı

◇ Disk: Sistem için 1 TB

◇ Windows Sunucusu 2019

VMWare Ana Bilgisayarı

◇ CPU: Intel Xeon E5-2630 2.3GHz Çift

◇ DRAM: 64 GB

◇ Ağ: 2 bağlantı noktalı 10 Gb sfp + bağlantı

◇ Disk: Sistem için 1 TB

◇ ESXi 6.5

Ağ: 10GbE Anahtarı

Çeşitli Kurulumlarda Kıyaslama

Çeşitli yedekleme havuzlarının yedekleme performansını karşılaştırmak için, farklı yedekleme havuzları ve üç yedekleme kaynağı ile testler yapıyoruz. 

Testler için kullandığımız yedekleme kaynakları, bir sunucu üzerinde SATA SSD tabanlı bir birim, Hyper-V’nin bir Windows VM’si ve bir CentOS 7 VM ve bir VMWare’in bir Windows VM’sidir.

(1) SSD Sürücüsünde Bir Birimi Yedekleyin

Tablo 1. SATA SSD içeren bir sunucudan bir birimi yedekleyin.

Disk Boyutu (İşlenen veriler)237,9 GB
Kaynaktan Veri Okunması200,1 GB
Veri Tekilleştirme ve Sıkıştırma İşleminden Sonra Ceph’e Aktarılan Veriler69,7 GB
Tekilleştirme1,3X
Sıkıştırma2,7 kat

Tablo 2.

Yedekleme
Havuzu
Süre
(sn)
Kaynak
(%)
Vekil
(%)

(%)
Hedef
(%)
İşlem
Hızı (MB / sn)
Ortalama
Veri Yazma
Hızı (MB / sn)
Linux sanal makinesi,
RBD-çoğaltma 3
64683338421554110
Linux VM,
CephFS-replika 3
5219725315564137
Linux VM,
RBD, EC
64582348324554111
Linux VM,
CephFS, EC
5369726274564133
Linux Sunucusu,
RBD, EC
5269721163561136

 

Not: Ortalama Veri Yazma Hızları, Aktarılan Verilerin Süre’ye bölünmesiyle hesaplanır. Bu oranlar, bu yedekleme işlerindeki Ceph kümesinin iş yüklerini temsil eder.

(2) HDD Üzerinde Hyper-V Üzerinde Bir Windows 10 VM Yedekleyin

Bu karşılaştırmada, bir SATA sabit diskinde depolanan bir Hyper-V örneğini yedekliyoruz. Bu işlerin işlem hızları, HDD bant genişliğinin üst sınırına ulaşır. Darboğazın kaynağında olduğunu da görebiliriz çünkü iş süresinin% 99’u boyunca yükleri meşgul. Ceph kümesi, hedef, Veeam yedekleme işlerinden gelen iş yükü hafiftir. Ceph küme, çalışma süresinin yalnızca% 6 ila% 1’inde meşgul.

Önceki kıyaslama ile karşılaştırıldığında, VM yedeklemesinin işlem hızı SSD yedeklemesinden çok daha düşüktür. Bunun başlıca nedeni, VM verilerinin bir sabit sürücüde depolanmasıdır. 

Tablo 3.

Disk Boyutu (HDD)127 GB
Kaynaktan Veri Okundu37,9 GB
Veri
Tekilleştirme ve Sıkıştırma İşleminden Sonra Ceph’e Aktarılan Veriler
21,4 GB
Tekilleştirme3,3X
Sıkıştırma1,8X

Tablo 4.

Yedekleme
Havuzu
Süre
(sn)
Kaynak
(%)
Vekil
(%)

(%)
Hedef
(%)
İşlem
Hızı (MB / sn)
Ortalama
Veri Yazma
Hızı (MB / sn)
Linux VM,
RBD birimi, EC
3639973614560
Linux VM,
CephFS birimi,
EC
3779972114258.1
Linux Sunucusu,
RBD birimi, EC
3759962214058.4

Not: Ortalama Veri Yazma Hızları, Aktarılan Verilerin Süre’ye bölünmesiyle hesaplanır. Bu oranlar, bu yedekleme işlerindeki Ceph kümesinin iş yüklerini temsil eder.

(3) HDD'de ESXi'de Sanal Makineleri Yedekleme

Bu test, bir CentOS 7 ve bir VMWare ESXi 6.5 ana bilgisayarının HDD’si üzerinde çalışan bir Windows 10 Sanal makinesini, 4 + 2 silme kod korumalı Ceph RBD tarafından desteklenen bir depoya yedekler.

Tablo 5.

KaynakCentOS VMWindows 10 VM
Disk Boyutu (HDD)40 GB32 GB
Kaynaktan Veri Okundu1,8 GB12,9 GB
Veri
Tekilleştirme ve Sıkıştırma İşleminden Sonra Ceph’e Aktarılan Veriler
966 MB7,7 GB
Tekilleştirme22.1X2.5X
Sıkıştırma1,9X1,7X

Tablo 6.

Yedek
Kaynak
Süre
(sn)
Kaynak
(%)
Vekil
(%)

(%)
Hedef
(%)
İşlem
Hızı (MB / sn)
Ortalama
Veri Yazma
Hızı (MB / sn)
CentOS 7122991050888
Windows 102449911519332

 

Not: Ortalama Veri Yazma Hızları, Aktarılan Verilerin Süre’ye bölünmesiyle hesaplanır. Bu oranlar, bu yedekleme işlerindeki Ceph kümesinin iş yüklerini temsil eder.

Sonuçlar

Test sonuçlarına göre Ceph RBD ve CephFS benzer performansa sahiptir. Bu, RBD ve CephFS performansının karşılaştırmalı değerlendirmesine ilişkin deneyimimizi karşılar. CephFS ve RBD’nin özelliklerini karşılaştırarak, avantajları ve dezavantajları vardır. Birden fazla depo sunucusu dağıtmanız gerekiyorsa, Ceph RBD’yi yalnızca bir ana bilgisayara monte edebileceğinizden, her yedekleme havuzu sunucusu için bir RBD görüntüsü oluşturmanız gerekir. CephFS ile karşılaştırıldığında, meta veri sunucularına ihtiyaç duymadığından RBD kullanmak daha kolaydır. Oluşturulduğunda RBD kapasite boyutunu atamamız gerekir, bu nedenle daha fazla alana ihtiyacınız olduğunda kapasitesini yeniden boyutlandırmanız gerekir.

Depo olarak CephFS kullanıyorsanız, Ceph kümesinde en az bir meta veri sunucusu (MDS) dağıtmanız gerekir. Ayrıca yüksek kullanılabilirlik için bir yedek meta veri sunucusuna ihtiyacımız var. Ceph RBD ile karşılaştırıldığında, dosya sistemine kota vermenize gerek yoktur. Böylece CephFS’yi sınırsız bir depolama havuzu olarak değerlendirebilirsiniz.

Bu kullanım örneği gösteriminde, testlerimiz her yedekleme işinde yalnızca bir VM’yi yedekler. Yukarıdaki test raporlarına göre, ortalama veri yazma hızının işlem hızı ve veri tekilleştirme ve sıkıştırma verimliliği ile ilgili olduğunu biliyoruz. Daha hızlı bir kaynak disk, yedekleme işi süresini azaltır ve daha hızlı bir işlem hızı sağlar. Kullanıcıların altyapısına bağlı olarak, kullanıcılar aynı anda farklı nesneleri yedeklemek için birkaç eşzamanlı işi dağıtabilir. Ceph depolama, birden çok eşzamanlı işi desteklemede çok iyi performans gösterir. 

3x Ambedded Mars 400 tarafından desteklenen 20x HDD OSD Ceph kümesi, 4 + 2 silme kodu havuzuna 700MB / s’ye kadar toplu yazma verimi sunabilir. Birden fazla mevcut yedekleme görevini dağıtmak, genel yedekleme süresini kısaltmanın avantajını sağlar. Bir Ceph kümesinin maksimum performansı, kümedeki toplam disk sürücüsü sayısıyla neredeyse doğrusal olarak orantılıdır.

Bu kullanım durumunda, yedekleme havuzu olarak S3 nesne depolamasını kullanarak test yapmadık. S3 nesne depolaması, Veeam Scale-Out yedekleme havuzunda ve NAS yedeklemesi için hedef arşiv havuzunda kapasite katmanı olarak kullanılabilir. Cephe yönetimi web GUI’si olan Ambedded UVS yöneticisini kullanarak kolayca bir RADOS ağ geçidi kurabilir ve nesne depolama kullanıcıları oluşturabilirsiniz.

Ceph’i Veeam Backup & Replication Teknik Raporu için Depo Olarak Kullanın

Sanal makineleri ve dosyaları yedeklemek için Ceph RBD blok cihazı ve CephFS dosya sistemi Veeam’in yedekleme deposu olarak nasıl kurulur

Ceph Depolama Cihazı

Mars 400

Mars 400 Ceph Storage Appliance, kurumsal ve veri merkezi için anahtar teslimi bir yazılım tanımlı depolama çözümüdür. Cihaz, ARM Tabanlı Mikro Sunucu…

Mars 400SES SUSE Kurumsal Depolama Cihazı

Mars 400SES

Mars400SES SUSE Enterprise Storage Appliance, ARM mikro sunucu donanımı, 3 yıllık SUSE Enterprise Storage ve SUSE Linux Enterprise Server aboneliğinden oluşur…

Ceph Giriş ile Çalışmak için Ambedded Veeam Yedekleme ve Arşivleme

Ambedded Technologoy Co., LTD. Dağıtılmış bulut depolama ve bilgi işlem sağlayıcısı Tayvan tedarikçisi ve üreticisidir. Ambedded, müşterilerimize yüksek kaliteli Ceph kümesi, Ceph depolama cihazı, SUSE Kurumsal Depolama, ARM Depolama, Kubernetes Depolama, Yazılım Tanımlı Depolama, ARM sunucusu, SUSE 3 yıllık Abonelik, ARM üzerinde dağıtılmış depolama, 3x 1U kasada başlangıç ceph kümesi sunmaktadır. Hem ileri teknoloji hemde 20 yıllık deneyime sahip olan Ambedded, her müşterinin talebini karşıladığından emin olur.